Системи против замръзване на тръби и цистерни

Системите DEVI за отопление на тръби се състоят от нагревателните кабели DEVIflex™, саморегулиращи се кабели и електронните терморегулатори DEVIreg™ и монтажни аксесоари. Прецизните терморегулатори DEVIreg™ осигуряват оптимални резултати при минимални енергийни разходи.

Системите DEVI за отопление на тръби имат две основни приложения:

I. Предпазване на тръби от замръзване.
II. Поддържане на определена необходима температура в тръбите.

I.Системите против замръзване на тръби се използват за предпазване на водопроводни, канализационни и противопожарни инсталации. Системите за поддържане на температура отопляват тръби с вода или други незапалими флуиди, за да поддържат постоянна температура. Нагревателните кабели могат да бъдат инсталирани на тръби, които са в земята, или над нея.

Монтаж на кабели на външни тръби над земята.
Външните тръби над земята са изложени на студа повече и при тях е необходима по-добра топлоизолация.
Кабелите могат да бъдат положени на тръба по няколко начина:

1. Един или няколко кабела са положени в права линия по дължина на тръбата.
2. Кабелът е положен върху тръбата на вълнообразни линии.
3. Кабелът е увит около тръбата на спирала.

Обикновено тръбите са изолирани с пяна, минерална вата или друга топлоизолация. Изолацията може да е с различна дебелина, най често от 10 mm до 50 mm. Изолацията трябва да е защитена от вода и влага, за да не бъде повредена и за да се запази ефективността й. Ако нагревателните кабели са инсталирани над земята в обшивка или кожух, обшивката трябва да е солидна и да е маркирана с предупредителен надпис например:

"Внимание! Ел. нагревателни кабели под напрежение 230V."

В повечето случаи е достатъчна мощност от 10 W/m ако са изпълнени следните условия:

• външният диаметър на тръбата е не повече от 50 mm.
• топлоизолацията е не по-малка от 50 mm.
• външната температура не пада под -30°С.


II. Поддържане на определена необходима температура в тръбите.

Системите против замръзване на тръби се използват за предпазване на водопроводни, канализационни и противопожарни инсталации. Системите за поддържане на температура отопляват тръби с вода или други незапалими флуиди, за да поддържат постоянна температура. Нагревателните кабели DEVIflex™ се полагат върху тръбата. Използват се при тръби, разположени в помещения или отвън, както и при тръби в земята или над земята.

Предимствата на системите за тръби са:

• Предпазват от образуване на лед в тръбите
• Осигуряват постоянен дебит
• Намаляват дълбочината на инсталиране на тръбите в земя
• Предотвратяват щетите от замръзване.
• Предотвратяват сгъстяването на флуида в тръбите
• Ефикасно поддържат топла водата.