Специфични приложения на системите DEVI

Отопление на антени и въжета
Системите DEVI се използват за предпазване от обледеняване на мачти, параболични антени и т.н., където има голям риск ледени висулки да паднат върху минувачите. Ръчното премахване на леда и снега няма да е необходимо повече.

Втвърдяване на бетон
Системите DEVI се използват за втвърдяване при отливане на бетон през зимата, когато строителните работи не могат да бъдат отложени дори при отрицателни температури.
Отоплителните системи DEVI могат да бъдат използвани навсякъде, където е необходимо да се поддържа нормален процес на втвърдяване.

Отопление на животновъдни ферми
В съвременното животновъдство е много важно животните да се отглеждат при оптимални условия. За да растат бързо, прасенцата не трябва да отдават телесна топлина към пода и обкръжаващата ги среда.
Добро решение е да се инсталират нагревателни кабели DEVIflex™ в пода на свинефермата. Това ще осигури повече топлина и по-бърз растеж на животните.
През първите два дни новородените прасенца трябва да са при температура около 30 °С. През следващите 4 седмици температурата постепенно се понижава до 18 °С.
Този процес се контролира лесно с помощта на електронните термостати DEVIreg™.
В птицефермите също е много популярно да се инсталира подово отопление с нагревателни кабели DEVIflex™. По-равномерната температура при пода без да е необходимо да се загрява цялата сграда намалява значително енергийната консумация.
Друго предимство е по-чистата и суха среда. Доказано е, че тя оказва положително влияние върху здравето на птиците и намалява склонността им да се кълват едни други. Така се намаляват и болестите. Друго предимство е по-бързото и лесно почистване и съхнене на пода при смяната на две поколения птици. Отоплителните системи DEVI могат да бъдат използвани при свинеферми, птицеферми и други животновъдни ферми.

Отопление на лехи
За да се ускори растежа и възпроизвеждането, почвата в оранжериите може да бъде отопляване от ранна пролет. Така растежът започва по-рано и се удължава сезона. Благоприятства се и отглеждането на растения, които обикновено растат в субтропичните и тропичните пояси. За постигане на необходимата температура са подходящи нагревателните кабели DEVIflex™, в комплект с електронните термостати DEVIreg™ за минимална енергийната консумация. Отопление на лехи може да бъде приложено в оранжерии, гнезда със семена и сандъци за разсад.

Отопление на тревни площи
Почвата под голф или футболни игрища може да бъде отоплена с нагревателни кабели DEVIflex™. Така растежът на тревата ще започне рано през пролетта и площта ще е готова с два месеца по-рано от обикновено. Сезонът може да бъде удължен до късна есен като периодът, през който тревата расте, се увеличи чрез нагряване на тревните корени.

Размразяване на земята
Копаенето в земята е трудно, когато тя е замръзнала през зимата. Този проблем се решава бързо и ефективно със системите за отопление DEVI. Временно положени нагревателни кабели покрити с топлоизолация могат да размразят земята през нощта, така че през деня да е годна за работа. Типичните области на приложение са строителни площадки, разкопки, гробища и др.

Защита на подове от конденз
При вратите между хладилни и отоплявани помещения има обмен на студен и топъл въздух, при който върху пода може да кондензира и замръзне вода. За да се обезопаси, зоната трябва да бъде отоплена. Допълнително предимство е, че ще бъде спрян студения въздух към топлите помещения.