Системи против лед и сняг за улуци и водостоци

Системите DEVI против лед и сняг за покриви, олуци и водостоци могат да бъдат инсталирани на всякаква покривна конструкция, където съществува опасност от замръзване на олуците или водосточните тръби.
Системите ефективно намаляват рисковете за минувачите и предпазват сградата от повреди, причинени от замръзнали и преливащи олуци.

Системата против лед и сняг трябва да бъде инсталирана по края на покрива, където има риск от замръзване на вода или натрупване на сняг. Инсталирана в олуците и водостоците противообледенителната система осигурява свободно оттичане на разтопената вода.

Електронните терморегулатори DEVIreg™ предоставят оптимални резултати при минимални енергийни разходи. С модерните си сензори те прецизно следят атмосферните условия и автоматично включват и изключват отоплението, точно когато е необходимо. Най-често срещаните приложения на противообледенителните с-ми са: олуци, водостоци, седящи и долинни олуци и улами.

Необходима мощност
За да определите необходимата мощност на противообледенителна система за покрив трябва да вземете предвид типа на покривната конструкция и местните атмосферни условия.
Най-общо покривите се разделят на две категории:

1. Студен покрив. Студен е покривът с добра топлоизолация и ниски топлинни загуби нагоре. Той е застрашен когато слънцето топи снега на покрива.
2. Топъл покрив. Топлият покрив е лошо топлоизолиран и е с големи топлинни загуби. Той се затопля от отоплението на сградата и снегът върху него се топи дори и при отрицателна температура на въздуха. Стрехите, олуците и водостоците обаче са неотоплени и студени и когато водата стигне в тях замръзва. Ето защо инсталираната мощност при топлите покриви трябва да бъде по-висока, отколкото при студените.
В системите против лед и сняг за покрив се използват нагревателни кабели с мощност 15-30 W/m. При кабели с по-висока от 10 W/m монтажните аксесоари, с които се закрепват кабелите, трябва да бъдат изработени от материали, устойчиви на топлина.

Необходимата инсталирана мощност W/m² e подобна на тази при системите за външни площи.
За олуци на студен покрив най-често са необходими 30-40 W/m.
За олуци на топъл покрив необходимата мощност е 40-50 W/m.
За постигане на тази мощност трябва да се инсталират две или три кабелни дължини, а в някои случаи и повече.