София Outlet Center

Възложител :

“Строй - Консулт” ЕООД

Местоположение :

гр. София

Година на завършване :

2010 г.

Системи против лед и сняг за улуци и водостоци