ПУЦ КЪМ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ МУ-СОФИЯ

Възложител :

Медицински университет - София

Местоположение :

София

Година на завършване :

2018 г.

Отопление на улуци и водосточни тръби