Литекс Тауър

Възложител :

"Маркан Сервиз" ООД

Местоположение :

гр. София

Година на завършване :

2010 г.

Системи против лед и сняг за рампи