Бизнес парк комплекс “София едно” Сгради 4 и 5

Възложител :

“Планекс Билд” ООД

Местоположение :

гр. София

Година на завършване :

2010 г.

Системи против лед и сняг за рампи