Централен офис

телефон: +359 (2) 962 16 66

факс: +359 (2) 962 16 65

e-m@il: iceguard@iceguard.bg

Търговски отдел

телефон: +359 (2) 962 16 67

мобилен: +359 (882) 265 173

e-m@il: sales@iceguard.bg

Отдел проекти

телефон: +359 (2) 962 16 66

мобилен: +359 (887) 702 817

e-m@il: project@iceguard.bg

Oтдел монтажи

телефон: +359 (2) 962 16 68

мобилен: +359 (889) 190 569

e-m@il: install@iceguard.bg

Tехнически въпроси

телефон: +359 (2) 962 16 66

мобилен: +359 (886) 741 260

e-m@il: support@iceguard.bg

Счетоводен отдел

телефон: +359 (2) 962 16 69

e-m@il: accountant@iceguard.bg